zene

Arany és kék szavakkal - A Misztrál Együttes Estje

Hangverseny a Vasárnapi Iskola Alapítvány javára

2020.09.23.
Időpont: 2020. szeptember 27-én, vasárnap 19.00 óra
 
Helyszín: Budai Szent Imre Plébániatemplom (Ciszterci Szent Imre Templom)
1114 Budapest Villányi út 25.
 
Arany és kék szavakkal
a Misztrál Együttes estje
 
Kérjük, hogy a templomban maszkot viselni szíveskedjék.
Az előtérben a kéz fertőtlenítésére alkalmas eszközök állnak rendelkezésére.
 
Adományaikat köszönettel fogadjuk.
A hangverseny előtt, 18.00 órakor szentmise. A Nemzeti Együttműködési Alap, az NKA, a Szent Imre Alapítvány, a Magyar Katolikus Rádió és a Mária Rádió támogatásával.
 

„Itt maradok köztetek, és veletek fogom átélni a rossz napokat is, mert ha másokat maradásra biztatok, én sem mehetek el innét.” – mondta a megpróbált sorsú és mindvégig hűséges Esterházy János a felvidéki ma­gya­roknak 1925-ben. Szavait az azóta eltelt idő csak hangsúlyosabbá tette, teszi, a megmaradás kisebbségi le­­he­tősége, esz­közei, forrásai pedig fo­gyatkoz­nak. A Vasárnapi Iskola Alapítvány pél­­dája annak, hogy az ötlet, az akarat, az összefogás és a lé­lek képes a közigazgatási határokon kívül maradó magyar­ság jö­­­vő­jének egyik építőkockája lenni. Várasfenes, Nagy­­sza­lon­ta, Kis­­nyé­ger­­fal­va, Belényesújlak, Köröstárkány, Me­ző­telki, Tasnádszántó, Kovászó, Érsekkéty és szá­mos más – itthon alig ismert, sajátos nyelvi közegben lévő – te­lepülés be­­fo­ga­dója azon magyar­országi peda­gó­gusoknak, akik egy-egy hétvé­gé­jüket a szórványban élő gyer­mekek tanítására szánják. Önzet­le­nül. E rendhagyó magyar- és történelem­órák szövetén ke­resztül erő­södő kö­zös­ségek pedig megbátorodva edzik anya­nyel­vüket, kul­tú­­rá­jukat a többségi nem­zet gyak­­ran sajátos elgondolásai elle­nére. Hagyo­má­nyos, jótékony célú hang­­versenyünk ke­­­re­tében e misszió javára kérjük a ked­ves Hallgató ado­mányát. Szeretnénk ezt viszonozni a ma­gyar verskultúra szerény körképével, Ady, Babits, Balassi, Dsida, Radnóti és társaik énekelt rímeinek bemu­tatásával. Várjuk szeretettel!

    Impresszum Adatkezelési szabályzat GYIK Site map Ars Sacra © Minden jog fenntartva. development: TYCMO design: SALT COMM
HU EN